Как по-английски "кухня" - Анс4

Как пишется по английски кухня