Усі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки, повинні фіксуватись у відповідних документах

Суммарна книга обліку бібліотечних фондів